LYŽIARSKY KURZ ZŠ SLUŠOVICE, 4. 4. A 5. ročník

Lyže STAKI sme mali možnosť vyskúšať na lyžiarskom kurze určenom pre žiakov 4. 4. a 5. ročníka. Bohužiaľ, obleva, ktorá zasiahla všetky horské strediská, významne ovplyvnila aj možnosti testovania.

Lyže sme na časť dňa zapožičali mierne pokročilým lyžiarom. Prvé reakcie boli dané dĺžkou lyží a hlavne absenciou dlhšej časti za viazaním. Všetci naši lyžiari sa teda dostávali do záklonu. Vzhľadom na konštrukciu STAKI boli nútení upravovať svoj zjazdový postoj a prenášať ťažisko viac dopredu a zaťažovať tak prednú časť lyže. Tento návyk im potom prišiel vhod aj pri návrate na ich lyže. Naučili sa lepšie začať oblúk zo špičky lyže a to viedlo k celkovému zdokonaleniu ich techniky zatáčania a vedenia lyží v carvingovom oblúku. Žiaci boli hneď od začiatku nadšení veľmi dobrou ovládateľnosťou lyží. Často sme počuli reakcie typu
„akoby som na nohách skoro nič nemal“.
„AKOBY SOM NA NOHÁCH SKORO NIČ NEMAL.“

Lyže STAKI odporúčame predovšetkým na výučbu začiatočníkov a mierne pokročilých lyžiarov. Vzhľadom na to, že neumožňujú jazdu v pluhu, vedú deti k paralelnému postaveniu lyží a rýchlejšiemu zvládnutiu oblúkov vedených po hranách lyží. Ďalej deti prinútia k dodržaniu správneho zjazdového postoja. Zvlášť u žiakov mladšieho školského veku je jazda v záklone (sedenia) veľmi typickým javom. STAKI pomôžu túto chybu rýchlejšie odstrániť. Pri úplných začiatočníkoch je výhodou malá dĺžka lyží aj unikátny systém „päty“ lyže. Tieto vlastnosti umožnia zjednodušený nácvik základných lyžiarskych zručností – obúvanie lyží, výstup obojstranným odvratom (stromčekom), presuny po vrstevnici, otáčanie vo svahu a pod. U pokročilých a dobrých lyžiarov určite neuškodí vyskúšať si „niečo iné“. Tu však už pri zdokonaľovaní techniky nebudú STAKI hrať takú významnú úlohu. Vzhľadom na absenciu zadnej časti lyže už STAKI neumožní tak dôsledné vedenie oblúka po hrane a hlavne jeho dokončenie, kedy nás pätky carvingových lyží zrýchlia a posunú k ďalšiemu oblúku. U lyžiarov, ktorí už zvládli základy carvingu by som STAKI odporučil skôr na spestrenie výučby.

Marek Dlabaja, zástupca riaditeľa, inštruktor lyžovania
– Základná škola Slušovice