LYŽE STAKI NA LYŽIARSKOM KURZE ZŠ DĚDIN

Na lyžiarskom kurze siedmych ročníkov ZŠ Dědina sme mali možnosť vyskúšať niekoľko párov lyží Staki. Z pohľadu našich inštruktorov sú to ľahko ovládateľné, rýchle lyže pre koordinovane zdatných začiatočníkov, pre menej šikovných žiakov vzhľadom na nemožnosť vykonania obojstranného prívratu nevhodné – nebolo ich možné naučiť jazdu po spádnici a zastavenie pluhom.

Naproti tomu veľmi kladne hodnotíme to, že šikovnejší začiatočníci boli schopní takmer hneď pokusov o paralelný oblúk a po dvoch dňoch plynule a svižne jazdili v prirodzenom zjazdovom postavení bez záklonu a váhy na pätkách lyží. V prípade väčšieho počtu úplných začiatočníkov v jednom družstve sú tieto lyže veľkým uľahčením práce pre inštruktorov. Veľmi radi uvidíme Staki na budúcom lyžiarskom kurze!