Sportovní klub vozíčkářů Praha

Sportovní klub vozíčkářů Praha vyrazil na tradiční lednový začátečnický kurz lyžování na MONOSKI. Letos nás před začátkem zimy oslovila firma STAKI, která vyrábí inovativní lyže s unikátním patentem, v podobě speciální stabilizační patky. Firma STAKI nám nabídla na celý kurz 2 páry těchto inovativních krátkých lyží a jelikož rádi testujeme a zkoušíme nové pomůcky při výuce lyžařů na MONOSKI. Byli jsme vděční za možnost vyzkoušet něco nového.
Výuka lyžařů na MONOSKI má spoustu specifik. Jak můžete vidět na fotkách. Při jízdě je potřeba plný, nebo částečný kontakt lyžaře na MONOSKI s jeho asistentem/instruktorem. K tomu jsou vhodné krátké lyže. Může se jednat o krátké slalomové lyže, nebo lyže, kterým se říká bigfoot, nebo snowblade. Ani jedna varianta však není ideální.
Krátké slalomové lyže se u dospělého člověka pohybují od 155 do 165 cm. Díky tomu poskytují potřebnou oporu, ale svojí délkou jsou pro asistenta stále příliš dlouhé, k tomu aby mohl při těsném kontaktu s lyžařem na MONOSKI dostatečně manévrovat. Špičky těchto lyží pak zasahují do prostoru, který by měl být vyhrazený pro stabilizátory lyžaře na MONOSKI. V takovém případě, dochází ke kontaktu stabilizátoru s lyží asistenta a v krajních případech může dojít k pádu. Delší lyže se, jako nevýhodné projeví také při lokomoci mimo sjezdovku. Tedy při přemisťování a podpoře při přemístění uživatele MONOSKI.
Na opačném pólu se nacházejí již zmiňované bigfooty, nebo také snowblady. Lyže většinou s univerzálním vázáním bez vypínací pružiny. Tyto lyže svojí délkou vyhovují potřebám asistenta, který lyžuje v těsném kontaktu s lyžařem na MONOSKI. Nevýhodou je ale nestabilita těchto krátkých lyží. Jedná se o ´´hravé´´ lyže, které při zvýšení rychlosti nedrží stopu. Asistent, pak ztrácí stabilitu při vedení lyžaře na MONOSKI. Při zpomalování pak lyže musí absorbovat váhu nejen lyžaře asistenta, ale také lyžaře na MONOSKI. Kromě toho samotná MONOSKI váží 40 – 50 kg. Součin těchto vah, rychlosti a gravitace, pak může činit potíže při zpomalení z vyšší rychlosti i zkušenějším asistentům. I při lokomoci mimo sjezdovku se díky nízkému odporu špatně odráží z lyží a při pomoci lyžaři na MONOSKI na rovné ploše, tyto krátké lyže podkluzují.
Jako zlatý střed se ukázaly být lyže STAKI. Lyže svojí délkou lehce převyšují bigfooty/snowblady. Díky speciální patce, kterou lyže STAKI disponují, jsou i přes jejich délku (1m) při vyšších rychlostech překvapivě velmi stabilní. Ovladatelnost a možnost manévrování je naprosto ideální i přes omezený rozsah pohybu lyžaře asistenta, který jede v těsném kontaktu za MONOSKI. Pohyb na rovné ploše je také snadný i na zpevněném zmrzlém podkladu.
Lyže si vyzkoušeli různě zkušení asistenti. A u těch méně zkušených byla viditelná jistota při jízdě a výuce lyžaře na MONOSKI. Zkušenější asistenti si pak mohli dovolit rychlejší jízdu s kratším poloměrem oblouku. Aby člověk pochopil důležitost správně zvolených lyží k asistování lyžařů na MONOSKI, je třeba se vžít do situace, kdy jedete s lyžařem v těsném kontaktu a máte za úkol svěřence nasměrovat a i zabránit jeho pádu. K tomu je zapotřebí stabilita a ovladatelnost. Lyže STAKI obojí splňují dokonale. Když dojde na pád, pak potřebujete lyžaře zvednout ze země a musíte být na lyžích obratní a zároveň stabilní.
S lyžemi od firmy STAKI se nám bude s vozíčkáři lyžovat mnohem lépe a určitě nám lyže ulehčí výuku handicapovaných lyžařů.